Ügyvédek

Dr. Bárándy György

1919. szeptember 23. napján született Törökszentmiklóson. Elemi iskoláit magántanulóként végezte, és 1929-ben kezdte meg gimnáziumi tanulmányait a Gödöllői Premontrei Reálgimnáziumban, ahol is 1937-ben érettségit tett.

Jogi tanulmányait 1937-ben kezdte az egri Érseki Jogakadémián. Szigorlatait a Kolozsvári Egyetemen tette le.

1948-ban lett ügyvéd és azóta minél több tanulással igyekezett minél több tudást szerezni. Ennek köszönhetően az Ország egyik legismertebb védőügyvédje lett, aki több jelentős életelleni és gazdasági ügyben látott el sikeres védelmet.

Az Iroda egyik alapító tagja volt.

Principálisként számtalan pályakezdő jogászt tanított, és kísérte végig szakmai fejlődésüket egészen a szakvizsgáig.

2014. november 27. napján hunyt el.

Dr. Bárándy Péter

1976. óta ügyvéd, elsősorban büntető ügyekkel foglalkozik. Több, országosan ismert ügyben látott el védelmet. Büntető védői tevékenysége mellett jelentősebb polgári és gazdasági ügyekben is ellát képviseletet.

Az 1990-es évek elejétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán büntető anyagi jogot tanított. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tiszteletbeli tanára, itt szintén büntető anyagi jogot tanít, vizsgabizottsági tag, valamint évek óta részt vesz a Jogi Szakvizsga Bizottság munkájában is. A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság magyar nemzeti csoportjának elnöke. Tagja, helyettes elnöke a Magyar Kriminológiai Társaság igazgatótanácsának, valamint néhány polgári és politikai jogok, illetőleg emberi jogok megóvására vonatkozó nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos Magyarországon működő társaságnak.

A Budapesti Ügyvédi Kamarában 1980-tól a Fegyelmi Bizottság tagja volt, majd a Kamara titkárává választották, 1992-től a főtitkári tisztséget tölti be. 1993 januárjában édesapjával, dr. Bárándy György ügyvéddel megalakította a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodát.

2002. május 27-étől 2004. október 4-éig a Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere volt, ezt követően ügyvédi hivatását folytatja a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában.

2010. július 1-től kezdődően az Iroda vezetője.

Pozíció: irodavezető

Szakterületek: büntetőjog

Képzettség: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Nyelvtudás: angol

Elérhetőség: barandy [kukac] t-online [pont] hu

Dr. Gábor László

1973. óta praktizált ügyvédként. Vegyes praxist folytatott, ami 1980-as évek végén kibővült a gazdasági jog területével. A Budapesti 25. számú Ügyvédi Munkaközösségben együtt dolgozott Dr. Bárándy Péterrel, és részt vett a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda alapításában, melynek egyben első vezetője is lett 2010. június 30-ig.


1986-tól az Országos Ügyvédi Tanács tagja titkára, 1992-től 2010. április 19-ig a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára volt négy cikluson át. A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének tagja volt.


2010. július 1-től a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete (MÜBSE) főtitkára és igazgatója volt, emiatt az ügyvédi praxisát – összeférhetetlenségre tekintettel – szüneteltette.


2017. február 12. napján hunyt el. Még betegágyáról is ellátta MÜBSE főtitkári teendőit. Súlyos betegsége ellenére az utolsó pillanatig aktívan részt vett az egyesület irányításában.

ifj. Dr. Gábor László

2004. szeptember 1. óta ügyvéd, ez idő óta a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda tagja. Elsősorban polgári-, gazdasági, családi és szerzői joggal foglalkozik, jelentős szerződési, peres és társasági jogi praxissal is rendelkezik, valamint munkaügyi perekben is gyakorlattal bír. Cégek állandó képviseletét is ellátja.

Pozíció: ügyvéd

Szakterületek: polgárjog, családjog, munkajog, sportjog

Szakmai tapasztalat:

2001-2004 ügyvédjelölt a Holczer, Jákó és Boross Ügyvédi irodában.

2004 óta a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda tagja

Képzettség: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Nyelvtudás: angol, olasz

Egyéb: 2000. év óta aktív tagja a Budapesti Ügyvédek Sport Klub Labdarúgó Egyesületnek, mely a nemzetközi ügyvédi sportéletben számos sikert ért el. A Magyar Labdarugó Szövetség fegyelmi bizottságában tag, 2011. óta

Elérhetőség: lgabor [kukac] barandyestarsai [pont] hu

Dr. Karsay Ferenc

1993. január 1. napjától az Iroda első ügyvédjelöltje, 1995. május 1. napjától tagja, egyben társtulajdonosa.

Büntetőjogi, védői képviselet mellett tartós megbízások keretében építőipari, reklám-, szoftver, élelmiszeripari és kereskedelmi tevékenységeket végző társaságok képviseletét látja el peres-, nem peres eljárásokban, társasági jogi ügyekben, valamint a szellemi alkotások joga területén, különösen a szerzői jogi ügyekben.

Pozíció: ügyvéd

Képzettség: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Elérhetőség: karsay [kukac] barandyestarsai [pont] hu